TERCÜMAN

TERCÜMAN

MESS Ajans

Bir belgenin yeminli tercüme edilebilmesi için öncelikle bir yeminli tercüman tarafından eksiksiz ve doğru olarak bir dilden diğerine çevirilmesi, ardından o yeminli tercümanın yemin zaptının alınmış olduğu noterlik tarafından tastik edilmesi gerekir.

Yeminli tercümanlar, altına imza attıkları yeminli tercüme belgelerinden ömür boyu sorumludurlar. Kendilerine ibraz edilen bir evrakı bir dilden diğerine hiç kimsenin tesiri altında kalmaksızın doğru ve eksiksiz olarak tercüme edeceklerine dair noter huzurunda yemin ederler. Dolayısıyla bir yeminli tercüman tarafından çevirisi yapılan belgenin sadece doğru tercüme olmakla kalmayıp belli kişi ya da kurumları kayırır bilgiler içermesi ya da dayanağı olan orijinal belgeden farklı şeyler aktarması söz konusu değildir. Aksi takdirde böyle bir yeminli tercüme evrağı altına imza atan yeminli tercüman yalan yere yeminli beyanda bulunmak suçundan kovuşturmaya tabi tutulur.